mail
1️⃣ Tối ưu cho bản game mới nhất 0.9.9
2️⃣ Cập nhật map treo 6x
3️⃣ Tự lấy tên nhân vật
4️⃣ Tăng tốc hàm tìm thông tin
Download narAuto?

Chưa Thu Phí VNĐ / 1 tháng

1️⃣ Sửa lỗi mở game cho phiên bản mới 0.2.4
2️⃣ Thêm tính năng chỉ PT cho những acc cùng sử dụng tool auto
Download darAuto?

Chưa Thu Phí VNĐ / 1 tháng

Lưu ý cần phải thực hiện đầy đủ các mục sau để dùng được Tool Auto Pro nhé:
1️⃣. Tải trò chơi bản mới nhất tại:
- Làng Lá Phiêu Lưu Ký: https://langla.vn/download
- Dấu Ấn Rồng Mobile: https://dauanrong.vn/download
và khởi chạy lên tới màn hình Login, rồi thoát ra.
2️⃣. Cần cài đặt đầy đủ các chương trình hổ trợ sau thì mới có thể mở được ứng dụng:
Đối với Windows XP, 7, 8, 10 dùng bản .NET này:
- Microsoft .NET Framework 3.5: https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=25150. Đối với Windows Server (VPS) xem hướng dẫn tải đây:
https://bizflycloud.vn/tin-tuc/huong-dan-cai-dat-net-framework-3-5-cho-windows-server-2012-858.htm
- Visual C++ Redistributable: https://aka.ms/vs/16/release/VC_redist.x86.exe
3️⃣. Tải Tool Auto Pro phiên bản mới nhất và Giải nén tool auto vào thư mục rồi khởi chạy tool và sử dụng.

Chưa Thu Phí VNĐ / 1 tháng